Home > Tài Liệu Nghiên Cứu, TàiLiệu, Video > Video Clip Tiểu Sử Các Giáo Xứ Trong Ba Giáo Hạt Miền Kontum – Giáo Phận Kontum

Video Clip Tiểu Sử Các Giáo Xứ Trong Ba Giáo Hạt Miền Kontum – Giáo Phận Kontum

23/12/2015

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin trân trọng giới thiệu cùng toàn thể gia đình trong Giáo phận: các lộ trình truyền giáo, sơ lược tiểu sử các giáo xứ qua những giai đoạn lịch sử từ năm 1848 đến nay.

 

Chúng tôi xin trình bày các dữ liệu lịch sử cách khái quát bằng VIDEO CLIP theo từng mốc thời gian quan trọng. Chúng tôi không dám có tham vọng trình bày đầy đủ vì khả năng của chúng tôi có giới hạn. Chúng tôi xin Quí vị góp ý để chúng tôi ngày càng hoàn hảo hơn trong việc biên soạn lịch sử Giáo phận qua loại hình thời đại hôm nay.

 

Chúng tôi xin đăng MỘT SỐ  GIÁO XỨ TRONG BA GIÁO HẠT THUỘC GIÁO PHẬN KONTUM NẰM TRONG ĐỊA BÀN TỈNH KONTUM sau đây.

 

Xin chân thành cảm ơn.

 

GPKONTUM (23/12/2015) KONTUM

 

* GIÁO HẠT KONTUM

 

 

 

* GIÁO HẠT ĐĂK HÀ

 

 

* GIÁO HẠT ĐĂK MOT

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: