Home > Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Tĩnh tâm linh mục tháng 01.2016:

Tĩnh tâm linh mục tháng 01.2016:

23/12/2015

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha tĩnh tâm linh mục tháng 01.2016:

* Địa điểm: Tòa Giám Mục Kontum

* Thời gian: Từ 9giờ00 đến 16giờ00, Thứ Hai ngày 04.01.2016 (Không có Thánh Lễ)

Xin Qúy Cha tham dự đông đủ.

Lưu ý: Xin Quý Cha:

– nghỉ tại các phòng đã chia trước.

– nộp thống kê 2015 (bằng văn bản hoặc email)

– gửi tiền Yao Phu về Văn Phòng TGM.

(xin mở file kèm trong email đã được gởi đến từng cha)

VP xin cảm ơn Quý Cha.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (23/12/2015) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: