Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, TàiLiệu, TinTức, Video, Video > Phóng sự Lễ Vọng Giáng Sinh 24-12-2015 tại Vatican

Phóng sự Lễ Vọng Giáng Sinh 24-12-2015 tại Vatican

25/12/2015

Phóng sự Lễ Vọng Giáng Sinh 24-12-2015 tại Vatican

NGUỒN : VietCatholicNews

GPKONTUM (25/12/2015) KONTUM

 

Advertisements
%d bloggers like this: