Home > BàiGiảng, Giáo Hội Hoàn Vũ, TinTức, Video, Video Bài Giảng > Thông điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi 2015

Thông điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi 2015

26/12/2015

Thông điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi 2015

NGUỒN :VIETCATHOLIC NEWS 
GPKONTUM (26/12/2015) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: