Home > Giáo Phận KonTum, TinTức > Thiệp Mời Giáo Xứ Hoàng Yên

Thiệp Mời Giáo Xứ Hoàng Yên

28/12/2015

Văn Phòng TGM xin kính chuyển Thiệp Mời của Giáo Xứ Hoàng Yên, Hạt Chư Prông

 

VPTGM

 

GPKONTUM (28/12/2015) KONTUM

 

XIN KÍNH MỜI

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: