Home > Giáo Phận KonTum, TinTức > Bảo Vệ Sự Sống

Bảo Vệ Sự Sống

30/12/2015

NHÓM BẢO VỆ SỰ SỐNG (BVSS) MIỀN KONTUM

 GIÁO PHẬN KONTUM 

Vào lúc 15h, ngày 28/12/2015, các anh chị em trong Nhóm BVSS Miền Kon Tum đã tụ họp đông đủ tại Nghĩa trang Đồng Nhi, nằm ở khu vực Giáo Xứ Tân Phát – Xã Chư Hreng, Kon Tum.

Ban mục vụ Truyền thông đã đồng hành và ghi nhanh sinh hoạt của “Nhóm Bảo Vệ Sự Sống” tại Nghĩa trang Đồng Nhi, Giáo xứ Tân Phát.

Chúng tôi xin giới thiệu qua  bài ghi nhanh sau đây.

NHÓM BẢO VỆ SỰ SỐNG

GPKONTUM (30/12/2015) KONTUM

 

XIN KÍNH MỜI

XIN CLICK VÀO

NHÓM BẢO VỆ SỰ SỐNG

 

Advertisements
%d bloggers like this: