Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Khánh Thành Nhà Thờ Thanh Bình

Khánh Thành Nhà Thờ Thanh Bình

31/12/2015

Khánh Thành Nhà Thờ Thanh Bình

GPKONTUM (31/12/2015) KONTUM

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: