Home > Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Tĩnh Tâm Tháng 01 năm 2016

Tĩnh Tâm Tháng 01 năm 2016

31/12/2015

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha tĩnh tâm linh mục tháng 01.2016:

* Địa điểm: Tòa Giám Mục Kontum

* Thời gian: Từ 9giờ00 đến 16giờ00, Thứ Hai ngày 04.01.2016 (Không có Thánh Lễ)

Xin Qúy Cha tham dự đông đủ.

Lưu ý: Xin Quý Cha:

– nghỉ tại các phòng đã chia trước.

– nộp thống kê 2015 (bằng văn bản hoặc email)

– gửi tiền Yao Phu về Văn Phòng TGM. (xin mở file kèm)

VP xin cảm ơn Quý Cha.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (31/12/2015) KONTUM

 

Advertisements
%d bloggers like this: