Home > Giáo Hội Việt Nam, TàiLiệu, TinTức, Video, Video > 50 năm Giáo Hoàng Học Viện Piô X Đà Lạt

50 năm Giáo Hoàng Học Viện Piô X Đà Lạt

01/01/2016

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu 
đoạn VIDEO CLIP
“50 NĂM GIÁO HOÀNG HỌC VIỆN PIÔ X ĐÀ-LẠT”

XIN KÍNH MỜI

 

 

NGUỒN: Cong Giao Website

GPKONTUM (01/01/2016) KONTUM

%d bloggers like this: