Rửa Con Sạch

12/01/2016

RỬA CON SẠCH

(Mt3,13-17- Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa)

  

 

Lạy Thiên Chúa, xin thương rửa con sạch

ánh sáng Ngài dọi ngóc ngách tội khiên

sông diễm phúc, Gio-đan nguồn ân trạch

Chúa dìm mình, trần hóa mạch nước thiêng!

 

Sạch tâm trí, thuở hồng hoang hướng thượng

tôn thờ Ngài, chăm chút mối tình riêng

chiều sánh bước, A-đam vườn thượng uyển

sạch Đất Trời, sạch cả mối lương duyên!

 

Cửa Trời mở, tiếng Chúa Cha tán thưởng

Con Một Cha: Giê-su rất dịu hiền

sáng tạo mới, Thánh Thần thương định hướng

Cha hài lòng: con cung điện thánh thiêng!

 

Cuộc khảo hạch: tầng trời cũng không sạch

vết phản thần: cần lễ sạch Con Chiên

Nước, Lửa, Máu, Thần Khí rửa trinh bạch

Hiền Thê Ngài nhuần ân trạch tinh tuyền!

 

Rửa con sạch, chiến ba thù thử thách

phút hồi tâm, lặng niềm nỗi truân chuyên

khóc đền tội mà nước mắt lạt nhách

sao dám hòa biển tình Chúa vô biên?!

 

Lập Phép Rửa, danh Gio-đan hiển hách

sông nhân trần thông nguồn mạch ân thiêng

vạn ngày lẻ, rửa con: Sạch! Sạch! Sạch!

trực diện Ngài, lòng trinh bạch an nhiên!

 

 

Cát Vàng- 8-1-2016

 

NGUỒN: THI CA CÀU NGUYỆN SỐ 253

GPKONTUM (12/01/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: