Thông Báo Của Ban Văn Hóa

16/01/2016

Văn Phòng TGM xin gửi Thông báo của Ban Văn Hóa Giáo Phận.

GPKONTUM(16/01/2016)KONTUM

XIN KÍNH MỜI

1. THƯ NGỎ

2. MÃ SỐ RỌC PHÁCH
 
XIN CLICK
 
3. THỂ LỆ CUỘC THI

XIN CLICK

Advertisements
%d bloggers like this: