Chúa Đã Gọi Con

19/01/2016

Chúa Đã Gọi Con

 

 

Chúa gọi con, tiếng chuông ngân

Giục con thức giấc đến gần nhà Cha,

Qùi bên cung thánh thiết tha,

Cho con nguyện, ngắm cao sang Vua Trời,

 

Chúa gọi con bóng chiều rơi,

Ngoài đường có kẻ chơi vơi lối về,

Tìm nơi góc phố, bờ đê,

Yêu người con hãy rộng bề thương ban,

 

Chúa gọi con, lúc đêm tàn,

Cho con biết được muôn vàn tình yêu,

Yêu nhân gian, yêu thật nhiều…

Yêu Chúa, yêu Mẹ, bao nhiêu cho vừa!

 

Ngày kia, Chúa gọi, con thưa

Con về với Chúa, duyên xưa lại tròn

Gối đầu ngực Chúa, nỉ non

Lòng Thương Xót Chúa cho con ấm nồng

 

Dẫu chưa yêu Chúa hết lòng

Người không nỡ bỏ giữa dòng nổi trôi

Con xin kính tạ ơn Người…

 

Maria Thu Sương

 

NGUỒN: THI CA CẦU NGUYỆN

GPKONTUM (19/01/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: