Thông báo của Ban Giáo Dục Gp.

20/01/2016

Văn Phòng TGM xin kính chuyển thông báo của Ban Giáo Dục Giáo Phận

đến Quý Cha và Quý Cộng Đoàn .

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (20/01/2016) KONTUM

 

Advertisements
%d bloggers like this: