Home > Giáo Hội Việt Nam, TàiLiệu, TinTức, Video > Thánh lễ Tấn phong Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn (Ngày 20/01/2016)

Thánh lễ Tấn phong Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn (Ngày 20/01/2016)

21/01/2016

Ban mục vụ Giáo phận xin giới thiệu đoạn VIDEO CLIP

Truyền hình trực tiếp  Thánh lễ Tấn phong Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

(Ngày 20/01/2016)

NGUỒN : Trang Webs. Giáo phận Bà Rịa

GPKONTUM (21/01/2016) KONTUM

 

Advertisements
%d bloggers like this: