Cáo Phó

22/01/2016

Văn Phòng TGM xin kính báo:

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

CÁO PHÓ

 Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kontum

và Gia đình Nữ Tu Têrêxa Đặng Thị Kim Trúc

(Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm)

 Trân trọng báo tin

 BÀ CỐ ANÊ TRẦN THỊ TÁM

Sinh ngày 20.8.1947. Tại Bình Định

Địa chỉ: xã An Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gialai

Thuộc Giáo Xứ An Mỹ, Giáo Phận Kontum.

Đã được Chúa gọi về lúc 4giờ40’ Thứ Sáu, ngày 22.01.2016

Hưởng thọ 69 tuổi.

 Thánh lễ An Táng lúc 14giờ40 Thứ Bảy, ngày 23.01.2016

tại Nhà Thờ An Mỹ, Hạt Pleiku, Giáo Phận Kontum

Xin hiệp thông với gia đình tang quyến và cầu nguyện

cho linh hồn BÀ CỐ ANÊ mau được hưởng tôn nhan Chúa.

VPTGM kính báo

GPKONTUM (22/01/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: