Home > Văn Phòng Các Giáo Xứ, Văn Thư-Thông Báo > Thiệp Mời Của Giáo Xứ Kon Hring, Hạt Đăk Mót, Giáo Phận Kontum

Thiệp Mời Của Giáo Xứ Kon Hring, Hạt Đăk Mót, Giáo Phận Kontum

23/01/2016

Văn Phòng TGM xin kính chuyển đến Quý Cha Thiệp Mời của Giáo Xứ Kon Hring, Hạt Đăk Mót, Giáo Phận Kontum.

 

VPTGM

 

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

 

GPKONTUM (23/01/2016) KONTUM

 

XIN KÍNH MỜI

 

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: