Home > Thư Mục Vụ Giám Mục, Văn Thư-Thông Báo > Lá Thư Mục Vụ Của Đức Giám Mục Aloisiô – Số 11/VT/’16/Tgmkt

Lá Thư Mục Vụ Của Đức Giám Mục Aloisiô – Số 11/VT/’16/Tgmkt

27/01/2016

Ban mục vụ Giáo phận xin gửi đến gia đình Giáo phận lá thư mục vụ sô 11/VT/’16/Tgmkt

của Đức Giám mục Aloisiô nhân dịp Tết Âm Lịch Bính Thân

và Mùa Chay sắp tới trong tinh thần “Năm Thánh Lòng Thương Xót”:

GPKONTUM (27/01/2016) KONTUM

XIN CLICK VÀO

 

 

LÁ THƯ MỤC VỤ 2016

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: