Home > Giáo Phận KonTum, Sách Báo, TàiLiệu, TinTức, Văn Thư-Thông Báo > Bản Tin Giáo Phận Kontum số 01 năm 2016

Bản Tin Giáo Phận Kontum số 01 năm 2016

31/01/2016

Ban mục vụ Truyền thông Giáo Phận xin gởi đến toàn thể gia đình Giáo phận

“BẢN TIN GIÁO PHẬN KONTUM”  thay vì tựa đề “PATER” như 13 năm qua.

Chúng tôi xin đăng :”BẢN TIN GIÁO PHẬN” số 01 năm 2016.

 

GPKONTUM (31/01/2016) KONTUM

 

XIN CLICK VÀO

BẢN TIN GIÁO PHẬN số 01.2016

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: