Home > BàiGiảng, Sách Báo, Suy Ngẫm Lời Chúa, TàiLiệu > Ngày Chan Chứa Thánh Ân

Ngày Chan Chứa Thánh Ân

31/01/2016

NGÀY CHAN CHỨA THÁNH ÂN

“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh

Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4,21)

 

Chúa giảng dạy, được mọi người tôn vinh

Ngài mở lối qua nẻo đường Kinh Thánh

Vào hội đường theo thúc đẩy Thánh Linh

Ngài đứng lên trang trọng đọc Sách Thánh

 

Mở ngay đoạn ngôn sứ I-sai-a:

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi thánh hiến

Sai tôi đi để loan báo Tin Mừng…”

Cuộn sách lại, Ngài bắt đầu lên tiếng

 

 Hôm nay đã ứng nghiệm Lời Thánh Kinh

Vị ngôn sứ được xức dầu thánh hiến

Là chính Ngài nguồn gốc bởi Thánh Linh

Công việc Cha Ngài hết tình thực hiện

 

Người nghèo khó được loan  báo Tin Vui

Kẻ mù lòa được chữa lành sáng mắt

Người quỷ ma kiềm tỏa Chúa đẩy lui

Vì hôm nay chính Ngài đang có mặt

 

Bao lỗi lầm Ngài tha thứ sạch trong

Tiếng Giêsu “hôm nay” còn vang vọng

Hãy để Lời ứng nghiệm tậnđáy lòng

Bởi Ngài là Tin Mừng gieo sự sống

 

Đối với Ngài vạn quốc khắp chư dân

Ngày nào cũng là “hôm nay”của Chúa

Vì Ngài muốn xóa nợ cả nhân trần

Làm ứng nghiệm nơi Ngài Lời đã hứa

 

Ngày hôm nay, ngày chan chứa thánh ân

Chúa rộng mở cánh cửa LòngThương Xót

Xin Ngài thương, xót xa phận chúng con

Cho muôn dân thấm nhuần ơn cứu rỗi

 

Nt. Bích Ngọc

NGUỒN: THI CA CẦU NGUYỆN

GPKONTUM (31/01/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: