Home > Ban MV-ĐoànThể, Sinh viên- hoc sinh, Văn Phòng Các Ban Và Đoàn Thể, Văn Thư-Thông Báo > Đính Chính Chương Trình Ngày Sinh Viên (Mùng 4 Tết Âm Lịch)

Đính Chính Chương Trình Ngày Sinh Viên (Mùng 4 Tết Âm Lịch)

03/02/2016

Ban mục vụ Truyền Thông Giáo Phận xin chuyển thông báo của Ban Giáo dục Giáo Phận Kontum về ngày sinh hoạt truyền thống của sinh viên.

GPKONTUM (01/02/2016) KONTUM 

 

XIN CLICK VÀO

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY SINH VIÊN

Advertisements
%d bloggers like this: