Home > Giáo Phận KonTum, TinTức > Thánh Lễ Tất Niên & Ngày Quốc Tế Đời Sống Thánh Hiến Tại Giáo Phận Kon Tum

Thánh Lễ Tất Niên & Ngày Quốc Tế Đời Sống Thánh Hiến Tại Giáo Phận Kon Tum

04/02/2016

Ban mục vụ Truyên thông Giáo Phận Kontum xin giới thiệu bài thuật: “Thánh Lễ Tất Niên & Ngày Quốc Tế Đời Sống Thánh Hiến Tại Giáo Phận Kon Tum, ngày 02/02/2016”

GPKONTUM (04/02/0216) KONTUM

XIN CLICK VÀO

THÁNH LỄ TẤT NIÊN & NGÀY QUỐC TẾ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

Advertisements
%d bloggers like this: