Home > Giáo Phận KonTum, TàiLiệu, TinTức, Video > Video Thánh Lễ Tất Niên & Ngày Quốc Tế Đời Sống Thánh Hiến Tại Giáo Phận Kon Tum

Video Thánh Lễ Tất Niên & Ngày Quốc Tế Đời Sống Thánh Hiến Tại Giáo Phận Kon Tum

04/02/2016

Ban mục vụ Truyền Thông Giáo Phận Kontum xin gởi đến gia đình Giáo Phận ĐOẠN VIDEO CLIP Thánh Lễ Tất Niên & Ngày Quốc Tế Đời Sống Thánh Hiến Tại Giáo Phận Kon Tum, ngày 02/02/2016

GPKONTUM (04/02/2016) KONTUM

 

XIN KÍNH MỜI

 

Advertisements
%d bloggers like this: