Home > Giáo Phận KonTum, TàiLiệu, TinTức, Video > Thánh Lễ Ngày Sinh Viên Công Giáo Giáo Phận Kontum

Thánh Lễ Ngày Sinh Viên Công Giáo Giáo Phận Kontum

14/02/2016

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin giới thiệu THÁNH LỄ NGÀY SINH VIÊN CÔNG GIÁO GP. KONTUM -MỒNG BỐN TẾT (11/02/2016)

GPKONTUM (14/02/2016) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

 

%d bloggers like this: