Home > BàiGiảng, Suy Ngẫm Lời Chúa, TàiLiệu, Thơ - Văn > Một Mình Đức Giêsu Ở Đó

Một Mình Đức Giêsu Ở Đó

21/02/2016

MỘT MÌNH ĐỨC GIÊSU Ở ĐÓ

“Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy

một mình Đức Giêsu” (Lc 9, 36)

 

Chúa lên núi Ta-Bo cầu nguyện

Đem theo ba môn đệ thiết thân

Chốn thanh cao đất trời hòa quyện

Xa phố thị rời bỏ nhân gian

 

Trong lúc Chúa chìm sâu kinh nguyện

Dung  mạo Người bỗng chốc uy nghi

Tà áo trắng chiếu ngời vinh hiển

Ánh hào quang rực sáng quang huy

 

Ba môn đệ ngất ngây chốc lát

Đấng Phục sinh đau khổ vượt qua

Từ đám mây tiếng Cha phán dạy:

“Hãy nghe Người, Con Chí ái Ta!”

 

Trong phút chốc, đám mây mờ tối

Họ chỉ còn thấy Chúa Giêsu

Lời của Cha đưa đường dẫn lối

Sứ Điệp Ngài biến đổi tâm tư

 

Một mình Đức Giêsu ở đó

Chỉ Đức Tin mới thấy được Ngài

Ngài là Ai, Đức tin soi tỏ

Vinh quang Ngài mở lối tương lai

 

Một mình Đức Giêsu ở đó

Khuôn biến hình nhân loại chúng ta

Phục sinh sau bước đường thương khó

Tín thác Người, Con Một Chúa Cha

 

Một mình Đức Giêsu ở đó

Vì yêu thương Người đã hiến thân

Con Chúa Trời nên hàng Tôi Tớ

Cho nhân loại thông phần phúc ân.


Nt. Bích Ngọc

GPKONTUM (21/02/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: