Home > Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 03 Năm 2016

Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 03 Năm 2016

23/02/2016

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha tĩnh tâm linh mục tháng 03.2016:

 

* Địa điểm: Tòa Giám Mục Kontum

 

* Thời gian: Từ 9giờ00 đến 16giờ00, Thứ Ba ngày 01.03.2016 (Không có Thánh Lễ)

 

Xin Qúy Cha tham dự đông đủ.

 

Lưu ý: Xin Quý Cha:

 

– nộp báo cáo Tòa Thánh 2015 (còn 18 Cha chưa nộp)

 

– nộp bản phôtô các sổ sách: Rửa Tội, Thêm Sức, Hôn Phối (2015)

 

VP xin cảm ơn Quý Cha.

 

VPTGM

 

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

 

MẪU BÁO CÁO TÒA THÁNH 2015

 

GPKONTUM (23/02/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: