Home > Văn Phòng Các Giáo Xứ, Văn Thư-Thông Báo > Thiệp Mời Đặt Viên Đá Đầu Tiên Của Giáo Xứ Tiên Sơn – Hạt Pleiku

Thiệp Mời Đặt Viên Đá Đầu Tiên Của Giáo Xứ Tiên Sơn – Hạt Pleiku

24/02/2016

Văn Phòng TGM xin kính chuyển Thiệp Mời Đặt Viên Đá Đầu Tiên của Giáo Xứ Tiên Sơn, Hạt Pleiku.

GPKONTUM (24/02/2016) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

 

Advertisements
%d bloggers like this: