Home > Giáo Phận KonTum, TinTức > Bản Tin Giáo Phận Kontum số 03năm 2016

Bản Tin Giáo Phận Kontum số 03năm 2016

01/03/2016

Ban mục vụ Truyền thông Giáo Phận xin gởi đến toàn thể gia đình Giáo phận “BẢN TIN GIÁO PHẬN KONTUM” số 03 năm 2016

GPKONTUM (01/03/2016) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

BẢN TIN

Advertisements
%d bloggers like this: