Home > Giáo Hội Việt Nam, TinTức > Giáo Phận Vinh: Mãn Khóa Kỹ Năng Lãnh Đạo

Giáo Phận Vinh: Mãn Khóa Kỹ Năng Lãnh Đạo

02/03/2016

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu:

Giáo phận Vinh: Lễ Mãn khoá Kỹ năng Lãnh đạo

tại Đại Chủng viện Vinh Thanh

Chiều ngày 27/02/2016, tại Hội trường Đại Chủng viện Vinh Thanh đã diễn ra lễ tổng kết Khoá Huấn luyện Kỹ năng Tổ chức và Nghệ thuật Lãnh đạo, đồng thời trao Chứng chỉ Tham dự cho 53 Thầy lớp Thần học IV & II, sau 2 tuần học tập, từ ngày 15 đến 27 tháng 2 năm 2016.

GPKONTUM (02/03/3016) KONTUM

NGUỒN: BAN MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG GP. VINH

XIN CLICK VÀO

<

LỄ MÃN KHÓA KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

 

Advertisements
%d bloggers like this: