Home > TinTức > Hãy sám hối!

Hãy sám hối!

02/03/2016

Hãy sám hối!

 

“Không phải thế đâu;nhưng nếu các ngươi

không sám hối, thì các ngươi cũng phải

chết như vậy”(Lc 13, 5)

 

Nghe kể những nạn nhân bị giết

Máu họ hòa với của lễ dâng

Si-lô-a đổ bất thần

Cướp mười tám mạng công nhân não lòng

 

Chúa không bảo đề phòng cái chết

Đến bất ngờ tai nạn rủi ro

Nhưng Người dạy phải chăm lo

Phút giây hiện tại sống cho trọn lành

 

Bởi nếu không chân thành sám hối

Thì anh em sẽ chết hết thôi

Không ai vô tội trên đời

Nên đừng ảo tưởng mà coi khinh người

 

Đứng trước những bấp bênh cuộc sống

Dùng dụ ngôn cây vả Chúa răn

Loài người khẩn thiết ăn năn

Tránh cơn đại họa diệt vong đời đời

 

Như cây vả được trồng vun xới

Trong vườn nho rất đỗi quý yêu

Chẳng cho trái ngọt sớm chiều

Chủ vườn để sẵn chiếc rìu gốc cây

 

Đức Giêsu xin ngày gia hạn

Thương lấy Lời vun xới lương tâm

Bón phân tưới tắm tình thân

Mong ngày cây vả dự phần cánh chung

 

Hãy sám hối! Tin Mừng Chúa gọi

Con đáp lời, xin Chúa thứ tha

Hối nhân cảm nghiệm tình Cha

Đại dương tha thứ hải hà xót thương

 

Nt. Bích Ngọc

GPKONTUM (02/03/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: