Home > BàiGiảng, Suy Ngẫm Lời Chúa, TàiLiệu, Thơ - Văn > Thương xót như Chúa Cha

Thương xót như Chúa Cha

12/03/2016

Thương xót như Chúa Cha

 “Tôi không lên án chị đâu! Chị

về đi, từ nay đừng phạm tội nữa  (Ga 8, 11)

 

Các luật sĩ và người biệt phái

Kéo nhau đem người nữ ngoại tình

Xin Thầy xét xử công minh

Những mong có cớ tử hình thỏa thuê

 

Họ thưa Chúa: Mô-sê truyền dạy

Hạng người này phải ném đá ngay

Còn Thầy, Thầy nghĩ sao đây? 

Nhưng Ngài thinh lặng giữa bầy sói lang

 

Bị thúc bách làm Mô-sê mới

Ngài viết lên trên đất điều răn:

Luật thiêng duy nhất dưới trần

Là yêu như Chúa vẫn hằng yêu ngươi

 

Người lương thiện vẫn thường tuân giữ

Mười Giới Răn một cách nghiêm minh

Bỗng dưng khám phá tội mình

Trước Mô-sê mới, bóng hình Chúa Cha

 

Còn người nữ ngoại tình kinh ngạc

Nhận biết mình được Chúa thứ tha

Chạm lòng Thương Xót của Cha

Tương lai sống mới mở ra đẹp ngời

 

Mô-sê mới tuyên lời tha thứ

“Tôi cũng không xét xử chị đâu”

Giêsu Thiên Chúa nhiệm mầu

Nơi Ngài thế giới khởi đầu phục sinh

 

Bao lầm lỗi riêng mình con biết

Chúa rửa hồn băng tuyết thứ tha

Cho con ánh mắt Chúa Cha

Để con thương xót như Cha trên trời

 

Nt. Bích Ngọc

GPKONTUM (12/03/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: