Home > Giáo Hội Việt Nam, TinTức > Thông Báo Lễ Nhậm Chức Của Hai Đức Giám Mục Gp. Lạng Sơn-Cao Bằng và Gp. Đà Nẵng

Thông Báo Lễ Nhậm Chức Của Hai Đức Giám Mục Gp. Lạng Sơn-Cao Bằng và Gp. Đà Nẵng

20/03/2016

Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng sẽ tổ chức đón tiếp Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri về nhậm chức tại Nhà thờ Chính Tòa vào thứ Bảy, ngày 09 tháng 4 năm 2016. Nghi thức bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng, sau đó là Thánh Lễ và tiếp tân. Giáo phận Đà Nẵng sẽ tổ chức đón tiếp Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân về nhậm chức tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng vào thứ Ba, ngày 12 tháng 4 năm 2016. Nghi thức bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng, sau đó là Thánh Lễ và tiếp tân.

 

XIN KÍNH MỜI

 

 

ĐGM Giuse Châu Ngọc Tri – ĐGM Giuse Đặng Đức Ngân

Nguồn: WHĐ

GPKONTUM (20/03/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: