Home > Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha và Gia Đình Giáo Phận

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha và Gia Đình Giáo Phận

21/03/2016

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha và Gia Đình Giáo Phận:

  1. Thánh Lễ Làm Phép Dầu:

* Địa điểm: Nhà Thờ Chính Tòa Kontum.

* Thời gian: 5 giờ 30 sáng Thứ Tư, ngày 23 tháng 3 năm 2016.

Lưu ý: Xin Quý Cha:

– Vui lòng mang theo áo alba và áo lễ trắng (vì thiếu áo lễ chung)

– Nhận Dầu Thánh tại nhà khách Tòa Giám Mục.

  1. Tiền Thứ Sáu Tuần Thánh: xin Quý Cha gửi về:

* Miền Kontum: Lm Luy Nguyễn Quang Hoa, Văn Phòng TGM Kontum.

* Miền Pleiku: Lm Đaminh Đinh Quang Vinh, quản hạt Pleiku, Nhà Thờ Thánh Tâm, Pleiku.

VP xin cám ơn.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (21/03/2016 ) KONTUM

 

Advertisements
%d bloggers like this: