Home > Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Văn Phòng TGM xin kính chuyển thông báo của Ban Loan Báo Tin Mừng.

Văn Phòng TGM xin kính chuyển thông báo của Ban Loan Báo Tin Mừng.

22/03/2016

Văn Phòng TGM xin kính chuyển thông báo của Ban Loan Báo Tin Mừng.

Kính gửi:

– Quí Cha Quản Hạt,

– Quí Cha đặc trách ban Loan BáoTin Mừng các Hạt Miền Kontum

– Quí Cha Xứ trong miền Kontum

Theo truyền thống, năm nay các giáo xứ miền Kon Tum người kinh và người dân tộc sẽ tổ chức “NGÀY HỌP MẶT CÁC TÂN TÒNG”: 

  • Thời gian:từ 08g00 – 16g00 ngày thứ Bảy 02/04/2016 
  • Địa điểm:khai mạc tại nhà thờ Tân Hương và kết thúc tại nhà thờ Chính Tòa.
  • Thành phần tham dự:các Tân Tòng được Rửa Tội trong năm 2015 cho đến Lễ Phục Sinh 2016, xin Quý Cha:
  1. Thông báo và tạo điều kiện cho các thành phần trên về tham dự ngày họp mặt.
  2. Thông báo cho Ban Tổ Chức biết chính xác tổng số người tham dự trước Thứ Ba ngày 29/03/2016 để tiện việc tiếp đón và sắp xếp.
  3. Dâng lễ đồng tế với Cha Tổng Đại Diện vào lúc 14g30 Thứ Bảy, ngày 02.04.2016 (lễ phục trắng) tại nhà thờ Chính Tòa. (xem thêm trong attach)

Kính cám ơn Quý Cha quan tâm đến Ngày Truyền Thống này.

Kontum ngày 22/03/2016

                                             Lm. Phụ trách                                     

            Antôn M.Z. Phan Tự Cường O.P

GPKONTUM (22/03/2016) KONTUM

 

Advertisements
%d bloggers like this: