Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Thống kê Giáo Phận Kontum

Thống kê Giáo Phận Kontum

23/03/2016

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum vừa nhận được từ Văn phòng Tòa Giám mục một số thống kê Giáo phận năm 2015. Chúng tôi xin gởi đến quí gia đình Giáo phận số liệu các thống kê sau đây để quí anh chị em tạ ơn Chúa và hy sinh cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng ngày càng phong phú. Với  tâm tinh  người con của Giáo phận, mỗi người chúng ta  “Xin Chủ ruộng ban thêm nhiều thợ gặt đạo đức, khôn ngoan và những chứng nhân dấn thân cho cánh đồng truyền giáo nhiều thách đố này”.

GPKONTUM (23/03/2016) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

XIN CLICK VÀO

BÁO CÁO HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN HĐGM 2016

 

BÁO CÁO TÒA THÁNH 2015 

Advertisements
%d bloggers like this: