Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, TinTức > Đức Giáo Hoàng rửa chân cho 12 người tị nạn

Đức Giáo Hoàng rửa chân cho 12 người tị nạn

25/03/2016

Đức Giáo Hoàng rửa chân cho 12 người tị nạn

 

NGUỒNVietCatholicNews
GPKONTUM (25/03/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: