Home > Giáo Phận KonTum, TàiLiệu, TinTức, Video, Video > Video Lễ Truyền Dầu Trong Năm Thánh Lòng Thương Xót Tại Giáo Phận Kon Tum (23/03/2016)

Video Lễ Truyền Dầu Trong Năm Thánh Lòng Thương Xót Tại Giáo Phận Kon Tum (23/03/2016)

25/03/2016

Video Lễ Truyền Dầu Trong Năm Thánh Lòng Thương Xót Tại Giáo Phận Kon Tum (23/03/2016) 

Ban mục vụ truyền thông xin gửi đến quý gia đình trong Giáo Phận Video Clip Lễ Truyền Dầu trong Năm Thánh Lòng Thương Xót của Giáo Phận Kon Tum được Tổ chức tại Nhà Thờ Chính Tòa. Đây cũng là Lễ Dầu đầu tiên mà Đức Tân Giám Mục Aloisiô cử hành với các Linh Mục trong Giáo Phận của Ngài.

GPKONTUM (25/03/2016) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

 

Advertisements
%d bloggers like this: