Home > Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Tĩnh Tâm Tháng 04 năm 2016

Tĩnh Tâm Tháng 04 năm 2016

26/03/2016

Kontum, ngày 26.3.2016

Kính thưa Quý Cha,

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha về việc tĩnh tâm linh mục tháng 4.2016: tĩnh tâm theo Miền.

* Thời gian: từ 8giờ00 đến 12giờ00, Thứ Ba ngày 05.4.2016 (cả 2 Miền).

* Địa điểm:

– Miền Kontum: Nhà Thờ Tân Hương, Kontum.

– Miền Pleiku: Nhà Thờ Thánh Tâm, Pleiku.

Kính mời Quý Cha về tham dự đông đủ.

VP xin cám ơn Quý Cha.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (26/03/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: