Home > Audio Bài Giảng, BàiGiảng, Giáo Hội Hoàn Vũ, TàiLiệu, TinTức, Video > Triều Yết Đức Thánh Cha 23/03/2016: Tam Nhật Thánh diễn tả lịch sử tình yêu vô biên của Thiên Chúa

Triều Yết Đức Thánh Cha 23/03/2016: Tam Nhật Thánh diễn tả lịch sử tình yêu vô biên của Thiên Chúa

26/03/2016

Triều Yết Đức Thánh Cha 23/03/2016:

Tam Nhật Thánh diễn tả lịch sử tình yêu vô biên của Thiên Chúa

NGUỒN:  VietCatholicNews

GPKONTUM (26/03/2016) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: