Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Video > Tưởng Niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô – Thứ Sáu Tuần Thánh – tại giáo xứ Phương Hòa, Gp. Kontum

Tưởng Niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô – Thứ Sáu Tuần Thánh – tại giáo xứ Phương Hòa, Gp. Kontum

26/03/2016

Tưởng Niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô – Thứ Sáu Tuần Thánh –

tại giáo xứ Phương Hòa.

Thứ Sáu Tuần Thánh giáo xứ có 2 phần chính: Suy Tôn Thánh Giá và Đi Đàng Thánh Giá.

GPKONTUM (26/03/2016) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

 

NGUỒN : PHƯƠNG HÒA

Advertisements
%d bloggers like this: