Home > Các Giáo Xứ, Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, TàiLiệu, TinTức, Video > Gẫm Đàng Thánh Giá tại GX. Tân Hương, Gp. Kontum.

Gẫm Đàng Thánh Giá tại GX. Tân Hương, Gp. Kontum.

27/03/2016

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin giới thiệu một số đoạn VIDEO CLIP

GẪM ĐÀNG THÁNH GIÁ TẠI GX. TÂN HƯƠNG, GP. KONTUM

(23/ 3/2016)

NGUỒN : MAI TỰ CƯỜNG
GPKONTUM (27/03/2016) KONTUM

 

I- PHẦN DẪN NHẬP + CHẶNG THỨ I

II- TỪ CHẶNG THỨ 2 ĐẾN CHẶNG THỨ 10


III- TỪ CHẶNG THỨ 11 ĐẾN CHẶNG THỨ 14

 

Advertisements
%d bloggers like this: