Home > BàiGiảng, Giáo Hội Hoàn Vũ, TinTức, Video Bài Giảng > Nghi thức tưởng niệm Chúa chịu chết tại Đền Thờ Thánh Phêrô Thứ Sáu Tuần Thánh

Nghi thức tưởng niệm Chúa chịu chết tại Đền Thờ Thánh Phêrô Thứ Sáu Tuần Thánh

27/03/2016

Nghi thức tưởng niệm Chúa chịu chết tại Đền Thờ Thánh Phêrô Thứ Sáu Tuần Thánh

Published on Mar 26, 2016m

NGUỒN:  VietCatholicNews

KÍNH MỜI

GPKONTUM (27/03/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: