Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TinTức > Phần Phụng Vụ Lời Chúa – Đáp Ca.

Phần Phụng Vụ Lời Chúa – Đáp Ca.

27/03/2016

Thứ Bảy Thánh 30/03/2013:

Phần Phụng vụ Lời Chúa
Đáp ca: HÁT MỪNG ĐỨC CHÚA, CHIẾN SĨ HÙNG ANH ( XUẤT HÀNH 15)
do Ca đoàn GX. Tân Hương cất hát lên mỗi năm 1 lần vào đêm Thứ Bảy Thánh Canh Thức Phục Sinh.

 

NGUỒN : MAI TỰ CƯỜNG
GPKONTUM (27/03/2016) KONTUM

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: