Home > BàiGiảng, Giáo Hội Hoàn Vũ, TàiLiệu, TinTức, Video, Video Bài Giảng > Lời nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô ở cuối buổi đi đàng thánh giá.

Lời nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô ở cuối buổi đi đàng thánh giá.

28/03/2016

Lời nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô ở cuối buổi đi đàng thánh giá

Published on Mar 27, 2016

Chúng tôi đã giới thiệu buổi đi đàng thánh giá này trong một video trước đây. Trong chương trình này, chúng tôi xin giới thiệu thêm lời nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô ở cuối buổi đi đàng thánh giá. Lời nguyện này được gọi là “O Croce di Cristo!” nghĩa là “Hỡi Thập Giá Chúa Kitô”

 

NGUỒN : VietCatholicNews
GPKONTUM (28/03/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: