Tỏa Sáng Đức Tin

03/04/2016

     Tỏa sáng Đức tin

“Như Chúa Cha đã sai Thầy,
thì Thầy cũng sai anh em”

(Ga 20, 21)

 

Các môn đệ vui mừng thấy Chúa

Kể cho nhau câu chuyện phục sinh

Tôma chưa rõ sự tình

Lòng thành ông muốn mắt nhìn tai nghe

 

Xỏ ngón tay vào nơi đinh đóng

Chạm sườnThầy mũi giáo đâm thâu

Đức tin cuộc chiến đương đầu

Tôma lần bước nỗi sầu bám đeo

 

Chúa không bỏ người theo chân Chúa

Trong muộn phiền thất vọng cầu xin

Tôma xem dấu khổ hình

Còn đây vết sẹo, hãy tin nơi Thầy

 

Diện đối diện ngất ngây nhìn Chúa

Tim reo vui thông hiệp Thần Linh

Tôma tuyên tín Danh Thầy

Là Con Thiên Chúa con đây kính thờ

 

Đấng Phục Sinh trao ban Thần Khí

Qua mọi thời biến đổi canh tân

Đức tin tín hữu kiện toàn

Vượt qua thử thách bình an bước đường

 

Đấng Phục Sinh xót thương nhân loại

Môn đệ Ngài sai phái khắp nơi

Để ai tin nhận Ngôi Lời

Đấng Cha sai đến sống đời phúc vinh

 

Khắp thế giới niềm tin khủng hoảng

Xin cho con tỏa sáng Đức tin

Xuyên qua vết sẹo thập hình

Đời con dâng hiến đóng đinh với Ngài

 

Nt. Bích Ngọc

GPKONTUM (03/04/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: