Home > Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Tĩnh tâm linh mục tháng 4.2016: tĩnh tâm theo Miền

Tĩnh tâm linh mục tháng 4.2016: tĩnh tâm theo Miền

04/04/2016

Kontum, ngày 04.4.2016

Kính thưa Quý Cha,

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha

về việc tĩnh tâm linh mục tháng 4.2016: tĩnh tâm theo Miền.

* Thời gian: từ 8giờ00 đến 12giờ00, Thứ Ba ngày 05.4.2016 (cả 2 Miền).

* Địa điểm:

– Miền Kontum: Nhà Thờ Tân Hương, Kontum.

– Miền Pleiku: Nhà Thờ Thánh Tâm, Pleiku.

Kính mời Quý Cha về tham dự đông đủ.

+ Xin Quý Cha gửi tiền Thứ Sáu Tuần Thánh về:

– Miền Kontum: Lm Luy Nguyễn Quang Hoa, VPTGM

– Miền Pleiku: Lm Đaminh Đinh Quang Vinh, Nhà Thờ Thánh Tâm, Pleiku.

VP xin cám ơn Quý Cha.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (04/04/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: