Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Cáo Phó : Cố Linh mục ĐAMINH MAI NGỌC LỢI vừa qua đời

Cáo Phó : Cố Linh mục ĐAMINH MAI NGỌC LỢI vừa qua đời

06/04/2016

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum vừa nhận CÁO PHÓ ,

+ có ghi thời gian : Nghi Lễ Nhập Quan và Thánh Lễ An táng.

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn  Cố  Linh mục ĐAMINH

 “Chúa  là nguồn Ánh Sáng và ơn Cứu độ của tôi”

  CÁO PHÓ

Tòa Giám Mục Kontum và Gia Đình tang quyến

xin kính báo:

 

 

  Linh mục ĐAMINH MAI NGỌC LỢI

Sinh ngày 01 tháng 11 năm 1926

Tại Ninh Cường, Bùi Chu

Thụ phong linh mục ngày 23.9.1957, tại Sài Gòn

  Cha Sở Giáo Xứ Đức Hưng (từ 1957 đến nay)

Địa chỉ: Xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, tỉnh Gialai

Thuộc Giáo Hạt Chư Prông, Giáo Phận Kontum

 đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 7 giờ 15 sáng Thứ Tư,

ngày 06 tháng 4 năm 2016, tại Giáo Xứ Đức Hưng.

Hưởng thọ 90 tuổi.

Nghi Lễ Nhập Quan lúc 9giờ00 sáng Thứ Năm, ngày 07 tháng 4 năm 2016,

tại Nhà Thờ Đức Hưng

Thánh Lễ An Táng vào lúc 9giờ00 sáng Thứ Ba, ngày 12 tháng 4 năm 2016

Tại Nhà Thờ Đức Hưng, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, tỉnh Gialai,

Thuộc Giáo Hạt Chư Prông, Giáo Phận Kontum

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Cha Cố ĐAMINH.

R.I.P.

+ Xin Quý Cha mang lễ phục tím.

GPKONTUM (06/04/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: