Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TinTức > Thánh Lễ Đưa Chân Cố Linh Mục Đaminh Mai Ngọc Lợi

Thánh Lễ Đưa Chân Cố Linh Mục Đaminh Mai Ngọc Lợi

06/04/2016

Thánh Lễ Đưa Chân Cố Linh mục Đaminh Mai Ngọc Lợi

 

Thánh Lễ được cử hành tại thánh đường Giáo Xứ Đức Hưng

lúc 9h00′ ngày 06/04/2016 do Cha Tổng Đại Diện Giáo Phận Kon Tum:

Phê rô Nguyễn Vân Đông chủ tế

 

 Published on Apr 6, 2016

GPKONTUM (06/04/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: