Home > BàiGiảng, Giáo Hội Hoàn Vũ, Suy Ngẫm Lời Chúa, TinTức, Video > Tổng hợp những tin tức nổi bật của Giáo Hội trong tuần từ 28.03 – 03.04.2016 từ Đài Việt Ngữ Vatican

Tổng hợp những tin tức nổi bật của Giáo Hội trong tuần từ 28.03 – 03.04.2016 từ Đài Việt Ngữ Vatican

06/04/2016

 

Published on Apr 5, 2016

Tổng hợp những tin tức nổi bật của Giáo Hội trong tuần từ 28.03 – 03.04.2016 từ Đài Việt Ngữ Vatican với các nội dung:

– Đức Thánh Cha lên án vụ khủng bố tại Lahore, Pakistan.

 

 

NGUỒN : Đài Vatican 

GPKONTUM (06/04/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: