Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Thông báo của Cha Quản Hạt Kontum về việc Ngày Ơn Gọi Miền Kontum

Thông báo của Cha Quản Hạt Kontum về việc Ngày Ơn Gọi Miền Kontum

08/04/2016

Văn Phòng TGM xin kính chuyển đến Quý Cha và các Giáo Xứ miền Kontum,

thông báo của Cha Quản Hạt Kontum về việc Ngày Ơn Gọi Miền Kontum

(Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, 17.4.2016). (xin mở file kèm)

VPTGM

XIN CLICK VÀO

I- CHƯƠNG TRÌNH NGÀY ƠN GỌI

II- NGÀY ƠN GỌI MIỀN KONTUM

 

GPKONTUM (08/04/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: