Home > GiáoPhận, Giới Thiệu, TàiLiệu, Video > DÂN LÀNG HỒ (part 01)

DÂN LÀNG HỒ (part 01)

10/04/2016

Ban mục vụ Truyền Thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu đoạn VIDEO CLIP
“CÔNG CUỘC TRUYỀN GIÁO VÙNG ĐẤT TÂY NGUYÊN “
dựa trên nguyen tác “Les Sauvages Bahnars”
của  linh mục thừa sai Pierre Dourisboure (MEP).
XIN KÍNH MỜI
Published on Apr 9, 2016

Tác giả: Lm. Pierre Dourisboure.

MỤC LỤC:

1. Lời Giới Thiệu của ĐGM Giáo phận Kontum.
2. Lời tựa.
3. Chương I: Những dự phóng đầu tiên nhằm thiết lập cơ sở truyền giáo

      – Cuộc hành trình khảo sát của Thầy Sáu Do.
4. Chương II: Cha Combes và Cha Fontaine.
5. Chương III: Cuộc gặp gỡ Bok Kiêm – Thầy Sáu Do và Bok Kiêm kết nghĩa anh em.
6. Chương IV: Cuộc du hành Cha Desgouts và Cha Dourisboure.
7. Chương V: Những ngày ở Kơ Lang.
(Còn tiếp…)

 

 NGUỒN: Nathan_Nguyen Houston

By Bart Nguyen

GPKONTUM (10/04/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: